HOŞGELDİNİZ

Bitki koruma, hastalıklar, zararlı böcekler ve yabani otların neden olduğu mahsul kayıplarını önleme ile ilgilenen tarımsal yönetim bilimidir. Günümüzde tarımda yaygın olarak tercih edilen bitki korumaya yönelik çok sayıda önlem ve ürün bulunmasına rağmen bunlar arasından seçim yapmadaki zorluklar dolayısıyla bu tür uygulamalar uzmanlık bilgisi gerektirir. Bitki koruma ürünlerinin büyük bir kısmı kimyasal maddeler olduğundan kullanımları insanlar ve çevre için tehlike içerir. Avantajlı olmakla birlikte parazitlerle mücadelede kimyasal önlemlere odaklanmak, bazı riskleri de beraberinde getirmektedir. Modern bitki koruma, verim kaybını en aza indirgemek ve aynı zamanda çevreye en az zararı vermek için önleyici, idari, mekanik, kimyasal, biyolojik ve yeni mücadele yöntemleri geliştirme gibi problemlerle uğraşır. Bitki koruma bilimi mücadele uygulamaları dışında peyzaj ve kentsel alanlarda, endüstriyel ve spor objelerinde, sulama sistemleri ve kanallarda vb. büyük öneme sahiptir ve uygulamalar içermektedir. Buna ek olarak, bitki koruma, tarım ürünlerinin hasat sonrası depo edilmesini de kapsamaktadır. Bitki Koruma Programının amacı, tarım ürünlerindeki hastalık ve zararlılar ile bunların biyoloji ve ekolojileri, pestisit ve insektisitler ve bunların çevreye olan etkileri, mekanik, kültürel, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve entegre savaş yöntemleri konularında ön lisans eğitimi vermektir. Önlisans seviyesinde tekniker olarak yetiştirilen öğrenciler kamu ve özel tarım sektörünün teknik eleman gereksinimini karşılamak, organik ve geleneksel bitkisel üretimde ve depolanmış ürünlerde bitki hastalık ve zararlılarından kaynaklanan sorunların çözümüne katkıda bulunmaları amaçlanmaktadır. Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Mezun öğrenciler "Bitki Koruma Teknikeri" ünvanını alırlar. 1. Tarım Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı tarım işletmelerinde, 2. Tarımla ilgili faaliyet gösteren özel kuruluşlarda, 3. Kendi Tarımsal İlaç Eczanesini açabilme gibi istihdam alanları vardır. Ayrıca Programa devam eden öğrenciler ikinci yılın sonunda ÖSYM tarafında yapılan Dikey Geçiş Sınavından (DGS) başarılı olmaları halinde Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümlerine geçiş yapabilme imkanına sahiptirler. Dikey Geçiş Yapılabilecek 4 Yıllık Lisans Bölümleri 1. Bitki Koruma 2. Bahçe Bitkileri 3. Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması 4. Orman Mühendisliği 5. Tarla Bitkileri. Kapadokya'nın saklı kenti Güzelyurt'ta görüşmek dileğiyle...

Etkinlikler ( Tüm Etkinlikler )